Poza biurem, ale pod kontrolą

Rzeczpospolita, 24/03/2015 „[…]Kluczowe jest to, by pracownicy widzieli biznesowe uzasadnienie monitoringu. W przeciwnym razie traktują go jako wyraz braku zaufania, co zwiększa ich stres i [...]