Rzeczpospolita, 16/09/2015

„[…]– Pracownicy powinni znać i na co dzień widzieć swoich menedżerów. Jest to dużo bardziej efektywne niż polityka otwartych drzwi – potwierdza Roman Rostek, szef firmy RR Communication Consulting. Zwraca uwagę, że badania dotyczące stanu komunikacji wewnętrznej w polskich firmach zwykle wykazują potrzebę poprawy dwóch obszarów– komunikacji kierowniczej i e-mailowej. W tym pierwszym słabym punktem są nierzadko spotkania kierowników z zespołem– a raczej ich brak.

Jak ocenia Roman Rostek, menedżerowie średniego szczebla unikają spotkań, jeśli spodziewają się od podwładnych pytań, na które nie sami znają odpowiedzi; najpierw kierownicy powinni mieć szansę zadać te pytania swoim szefom. – W produkcji i w innych branżach, gdzie nie ma ani czasu ani warunków do sprawdzania e-maila, kluczowy jest bezpośredni kontakt pracowników z kierownikami nastawiony na komunikację operacyjną. Podczas regularnych, codziennych spotkań ustala się podział zadań, przekazuje istotne informacje – wyjaśnia Rostek.”

Pełny artykuł tutaj.