Analiza narzędzi komunikacji wewnętrznej

Czym jest analiza narzędzi komunikacji wewnętrznej?

Analiza narzędzi komunikacji wewnętrznej pozwala na określenie efektywności narzędzi komunikacyjnych stosowanych w organizacji. Najczęściej stosowanymi technikami badawczymi są badania ankietowe, szybkie sondaże, wywiady pogłębione oraz wywiady w grupach focusowych oraz różnorodne analizy statystyczne (czytelnictwa, odwiedzin stron w intranecie, itp.).

Dane zebrane podczas analizy narzędzi komunikacyjnych umożliwiają:

  • ocenę stosowanych narzędzi komunikacyjnych,
  • diagnozę preferencji pracowników odnośnie narzędzi komunikacyjnych,
  • określenie kierunków doskonalenia poszczególnych narzędzi.

W jakich sytuacjach proponujemy analizę narzędzi komunikacji wewnętrznej?

  • gdy dotychczas stosowane narzędzia są źle oceniane przez pracowników,
  • gdy w ostatnim czasie wprowadzono nowe narzędzia komunikacyjne i należy zbadać ich efektywność,
  • gdy firma chce regularnie monitorować efektywność narzędzi komunikacyjnych.