Audyt komunikacyjny

Czym jest audyt komunikacyjny?

Audyt komunikacyjny jest narzędziem umożliwiającym kompleksową, wielowymiarową diagnozę jakości komunikacji wewnętrznej. Najczęściej jest realizowany przy pomocy dwóch technik badawczych: wywiadu pogłębionego i badania kwestionariuszowego.

Dane zebrane podczas realizacji audytu umożliwiają:

  • ocenę i analizę stosowanych praktyk i narzędzi komunikacyjnych,
  • analizę jakości komunikacji między różnymi poziomami organizacyjnymi i między działami,
  • weryfikację potrzeb komunikacyjnych pracowników,
  • analizę wpływu komunikacji na zaangażowanie i satysfakcję pracowników,
  • wyodrębnienie obszarów wymagających udoskonalenia.

W niektórych przypadkach diagnoza komunikacji może mieć formę wycinkową, obejmującą jedynie określony obszar, grupę pracowników bądź narzędzie komunikacji.

W jakich sytuacjach proponujemy audyt komunikacyjny?

  • gdy wiele sygnałów wskazuje na problemy z komunikacją wewnętrzną,
  • gdy wprowadzono w ostatnim czasie nowe rozwiązania w obszarze komunikacji i nie wiadomo, jaka jest ich efektywność,
  • gdy firma potrzebuje zbudować strategię komunikacji wewnętrznej,
  • gdy firma chce regularnie monitorować efektywność komunikacji wewnętrznej.