Badanie zaangażowania pracowników

Czym jest badanie zaangażowania pracowników

Badanie zaangażowania pracowników pozwala na zebranie szczegółowych informacji dotyczących czynników mających wpływ na poziom zaangażowania (motywatorów), a także obniżających zaangażowanie pracowników (demotywatorów).

Badanie obejmuje takie zagadnienia, jak m. in. relacje z przełożonymi, możliwości rozwoju, system motywacyjny, kultura firmy – wszystkie te obszary mają znaczący wpływ na poziom zaangażowania pracowników. Badanie zaangażowania może być powiązane z audytem komunikacyjnym.

Badanie zaangażowania pracowników umożliwia m.in.:

  • diagnozę problemów i zjawisk, które są istotne dla pracowników, a nieujawnione były do tej pory zarządzającym,
  • zwrócenie uwagi na obszary, w które firma powinna inwestować z uwagi na ich istotny wpływ na poziom zaangażowania pracowników,
  • zwiększenie motywacji pracowników, wynikające ze stworzenia możliwości wypowiedzi.

W jakich sytuacjach proponujemy badanie zaangażowania pracowników?

  • gdy wiele sygnałów wskazuje na spadek zaangażowania pracowników,
  • gdy firma planuje zmiany w kluczowych systemach polityki personalnej (rozwoju i nagradzania),
  • gdy firma chce regularnie monitorować poziom zaangażowania pracowników