Budowanie zaangażowania pracowników

Czym jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników najprościej określić można jako niezbędny zasób do tego, aby potencjał pracowników przełożyć na rezultaty biznesowe. Zaangażowanie ma swoje źródło w pozytywnych nastawieniach pracownika do firmy i przełożonych, postrzeganiu możliwości rozwoju w organizacji adekwatnie do indywidualnych oczekiwań, a także poczuciu współuczestnictwa i współdecydowania.

Wyzwania

  • Jak zwiększać zaangażowanie pracowników?
  • Jak zmierzyć poziom zaangażowania wśród pracowników?
  • Jak określić najważniejsze problemy, obniżające poziom zaangażowania pracowników?
  • Jak zbudować projekt zwiększający zaangażowanie pracowników?
  • Jak wciągnąć pracowników do współrealizacji projektu?

Poprzez jakie działania zapewniamy niezbędne wsparcie?

  • diagnoza poziomu zaangażowania pracowników (badania opinii),
  • wypracowanie projektów zwiększających zaangażowanie pracowników (warsztaty, doradztwo),
  • wspieranie realizacji projektów zwiększających zaangażowanie pracowników (warsztaty, doradztwo).

Co to daje?
Zaangażowani pracownicy to tacy, którzy w razie potrzeby są gotowi podjąć dodatkowy wysiłek na rzecz swojej firmy. Praktyka oraz różnorodne badania potwierdzają, że to oni w największym stopniu wpływają na sukces biznesowy każdej organizacji, a w końcowym efekcie lepsze wyniki finansowe.