Coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem nakierowanym na rozwój umiejętności oraz kompetencji, osiąganym poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę oraz informację zwrotną ze strony coacha-eksperta. Celem coachingu jest przede wszystkim pomoc w osiąganiu lepszych wyników działań w wyznaczonych przez samego uczącego się obszarach. Prowadzimy coaching w odniesieniu do kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.

W jakich sytuacjach proponujemy coaching?

  • gdy menedżer zgłasza potrzebę wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami w obszarze komunikacji i zarządzania,
  • jako uzupełnienie informacji zwrotnej z oceny 360°,
  • jako uzupełnienie warsztatów doskonalących kompetencje menedżerów.