Doradztwo

Czym jest doradztwo?

Doradztwo (consulting) to proces nakierowany na wsparcie klienta (indywidualnej osoby lub organizacji) w rozpoznaniu problemu, jego analizie oraz wypracowaniu i implementacji rozwiązania. Proces doradztwa dotyczyć może wszystkich lub tylko niektórych z wyżej wymienionych faz. Konsultant występuje wówczas w roli eksperta, który proponuje rozwiązania lub określa je wspólnie z klientem.

W jakich sytuacjach proponujemy doradztwo?

  • gdy niezbędne jest szybkie wsparcie w rozwiązaniu problemu,
  • gdy problem nie wymaga zespołowego, warsztatowego wypracowania rozwiązań,
  • gdy problem dotyczy projektu objętego klauzulą poufności,
  • jako działanie uzupełniające podczas realizacji większych projektów.