Doskonalenie komunikacji kierowniczej

Czym jest komunikacja kierownicza?

Komunikacja kierownicza obejmuje działania komunikacyjne realizowane przez kierowników w ramach struktury zarządzania. Aby te działania realizować skutecznie, kierownicy powinni posiadać niezbędne umiejętności, a także odpowiedni poziom zaangażowania w działania komunikacyjne, oraz regularnie otrzymywać informacje niezbędne do realizacji funkcji kierowniczych.

Wyzwania

  • Jak wzmacniać kompetencje komunikacyjne kierowników?
  • Jak sprawić, by kierownicy chętniej przekazywali informacje podwładnym?
  • Jak zdiagnozować umiejętności komunikacyjne kadry kierowniczej?
  • Jak wspierać kierowników w komunikowaniu?
  • Jak zbudować efektywny system komunikacji kierowniczej?

Poprzez jakie działania zapewniamy niezbędne wsparcie?

  • diagnoza kompetencji komunikacyjnych kierowników (ocena 360°)
  • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych kierowników (warsztaty, coaching)
  • zbudowanie efektywnego systemu komunikacji kierowniczej (warsztaty, doradztwo)

Co to daje?

Z perspektywy pracowników jakość komunikacji zależy w największym stopniu od jakości komunikacji kierowniczej. Zapewnienie kadrze menedżerskiej niezbędnych kompetencji i know-how, umożliwia stworzenie wysoce efektywnego systemu komunikacji, kluczowego dla efektywności komunikacji wewnętrznej.