Doskonalenie narzędzi komunikacji wewnętrznej

Czym są narzędzia komunikacji wewnętrznej?

Narzędzia komunikacji wewnętrznej to zespół instrumentów, za pomocą których firmy komunikują się z pracownikami oraz które umożliwiają komunikację między pracownikami. Właściwy zestaw narzędzi komunikacyjnych, dopasowany do potrzeb i specyfiki firmy oraz różnych grup pracowników, jest niezbędnym warunkiem sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji.

Wyzwania

  • Jak optymalnie wykorzystywać dostępne narzędzia komunikacji?
  • Jak zdiagnozować efektywność stosowanych w firmie narzędzi komunikacyjnych?
  • Jak dopasować narzędzia komunikacji do potrzeb i preferencji pracowników?
  • Jak stworzyć warunki do dialogu między pracownikami a zarządzającymi?
  • Jak wdrożyć nowe narzędzia komunikacji wewnętrznej?

Poprzez jakie działania zapewniamy niezbędne wsparcie?

  • Diagnoza efektywności dostępnych narzędzi komunikacyjnych (analiza narzędzi komunikacji wewnętrznej)
  • Modyfikacja dostępnych narzędzi komunikacyjnych
  • Zbudowanie efektywnego zestawu narzędzi komunikacyjnych (lub całościowo: zbudowanie efektywnego systemu komunikacji wewnętrznej)
  • Wdrożenie nowych narzędzi komunikacji wewnętrznej

Co to daje?

Tylko odpowiednio dobrany zestaw narzędzi komunikacyjnych pozwala dotrzeć z informacją do wszystkich grup pracowników oraz zapewnić dialog w organizacji.