Seminaria dostarczające wiedzę

Czym są seminaria dostarczające wiedzę?

Seminaria te maja na celu przekazanie skondensowanej, praktycznej wiedzy z zakresu naszej specjalizacji. Mogą one dostarczać kompleksowej, jak również bardzo sprofilowanej (wycinkowej) wiedzy z bardzo konkretnej dziedziny.

W jakich sytuacjach proponujemy warsztaty dostarczające wiedzę:

  • gdy potrzebny jest transfer wiedzy,
  • gdy występuje potrzeba odniesienia swoich działań do działań innych firm,
  • gdy w krótkim czasie należy przekazać kluczowe informacje dla dużej grupy pracowników,
  • gdy należy wzmocnić przekonanie dużej grupy pracowników (przeważnie kierowników) do pewnych działań.