Strategiczne zarządzanie komunikacją organizacyjną

Czym jest strategiczne zarządzanie komunikacją organizacyjną?

Strategiczne zarządzanie komunikacją organizacyjną to stworzenie efektywnego systemu komunikacji, wspierającego firmowe cele i zapewniającego pracownikom informacje niezbędne do wysokiego poziomu zaangażowania.

Komunikacja organizacyjna obejmuje działania realizowane poprzez poszczególne instrumenty komunikacji wewnętrznej. Aby te działania realizować skutecznie, należy stworzyć odpowiedni mix komunikacyjny, pozwalający na trafienie z odpowiednimi informacjami do odpowiednich grup pracowników w odpowiedni sposób, a także wdrożyć rozwiązania umożliwiające pracownikom przekazywanie informacji zwrotnych do kierownictwa firmy.

Wyzwania

  • Jak stworzyć efektywny system komunikacji wewnętrznej?
  • Jak efektywnie trafiać z komunikatami do poszczególnych grup pracowników?
  • Jak poprzez komunikację wspierać firmowy biznes?
  • Jak zapewnić pracownikom informacje niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków?
  • Jak zapewnić wysoką efektywność działania zespołu ds. komunikacji wewnętrznej?

Poprzez jakie działania zapewniamy niezbędne wsparcie?

  • audyt komunikacyjny – dogłębna diagnoza stanu komunikacji wewnętrznej,
  • wycinkowa diagnoza jakości poszczególnych obszarów komunikacji wewnętrznej (wywiady, grupy focusowe, szybkie sondaże, statystyczne analizy danych),
  • opracowanie projektu strategii komunikacji wewnętrznej (warsztaty, doradztwo),
  • doskonalenie wykorzystania poszczególnych narzędzi komunikacyjnych (warsztaty, doradztwo).

Co to daje?

Efektywny system komunikacji zapewnia płynny przepływ informacji wewnątrz organizacji. Informacje te, docierając w odpowiedniej formie i odpowiednim czasie, zwiększają efektywność firmy dzięki zaspokojeniu potrzeb informacyjnych pracowników.