Warsztaty doskonalące (action learning)

Czym są warsztaty doskonalące (action learning)?

Warsztaty doskonalące wykorzystujące action learning służą wypracowaniu rozwiązań usprawniających organizację. Struktura takich warsztatów obejmuje:

  • dostarczenie wiedzy (transfer know-how),
  • przedstawienie przykładów z innych firm (case studies),
  • pogłębienie diagnozy sytuacji wyjściowej,
  • opracowanie planu działań.

Trener występuje w roli eksperta-doradcy, który pomaga zespołowi dojść do optymalnych rozwiązań dla swojej firmy. Taka forma współpracy pozwala na opracowanie rozwiązań doskonalących przy jednoczesnym jak najlepszym przygotowaniu zespołu do ich wdrożenia.

W jakich sytuacjach proponujemy warsztaty doskonalące:

  • gdy konieczne jest przeprowadzenie zmian w firmie,
  • gdy trzeba przygotować plan działania w sytuacji, która jest nowa dla organizacji lub zespołu,
  • gdy brakuje know-how,
  • gdy niezbędny jest niezależny moderator, który pomoże osiągnąć consensus w przypadku bardzo zróżnicowanych opinii (np. w celu określenia pożądanych wartości kultury organizacyjnej).