Warsztaty rozwijające kompetencje

Czym są warsztaty rozwijające kompetencje?

Warsztaty rozwijające kompetencje są ukierunkowane na indywidualne doskonalenie uczestników. Poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń pomagamy im rozwijać wiedzę i umiejętności, niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami. Specjalizujemy się w warsztatach z dziedziny komunikacji kierowniczej oraz zarządzania zmianą.

W jakich sytuacjach proponujemy warsztaty rozwijające kompetencje:

  • gdy organizacja wymaga większego zaangażowania kierowników w działania komunikacyjne,
  • gdy badania opinii pracowników lub inne formy diagnozy wskazują na niską efektywność komunikacji kierowniczej,
  • gdy firma stoi w obliczu zmian.