Wdrażanie nowych narzędzi komunikacyjnych

Na czym polega wdrażanie nowych narzędzi komunikacyjnych?

Jako konsultanci możemy nie tylko doradzać czy opracowywać raporty, ale również wprowadzać nowe rozwiązania u Klienta. Nasi konsultanci są wtedy częścią zespołu projektowego i pracują razem nad wdrożeniami takich rozwiązań, jak np.:

  • wdrożenie intranetu na bazie opensource’owych rozwiązań,
  • dodanie nowych modułów do intranetu (forum, czat),
  • wprowadzenie systemu kaskadowych spotkań kierowników z zespołami.

W jakich sytuacjach proponujemy wdrożenie nowych narzędzi komunikacyjnych?

  • gdy diagnoza systemu komunikacji jednoznacznie wskazuje na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań,
  • gdy zespół nie ma wystarczających zasobów do zrealizowania projektu,
  • gdy wdrożenie wymaga specjalistycznego know-how.