Zarządzanie zmianą

Czym jest zarządzanie zmianą?

Wprowadzanie zmian opiera się na efektywnej komunikacji. Umiejętne zarządzanie zmianą od strony komunikacyjnej oznacza stworzenie potrzeby zmiany, dopasowanie sposobu komunikacji do zmieniających się nastawień pracowników, zbudowanie zrozumienia dla zachodzących procesów, dostarczenie nowych, niezbędnych umiejętności oraz zaangażowanie pracowników w realizację nowych działań.

Wyzwania

  • Jak przygotować organizację do nadchodzących zmian?
  • Jak efektywnie zarządzać zmianą od strony komunikacyjnej?
  • Jak dobrać narzędzia umożliwiające najskuteczniejsze zakomunikowanie zmian pracownikom?
  • Jak radzić sobie z oporem pracowników w trakcie wdrażania zmian?
  • Jak przekonywać pracowników do zmian?

Poprzez jakie działania zapewniamy niezbędne wsparcie?

  • diagnoza nastawień pracowników wobec zmian (badania opinii, grupy focusowe)
  • opracowanie planu działań komunikacyjnych w sytuacji zmian (warsztaty, doradztwo)
  • wsparcie w realizacji działań komunikacyjnych (doradztwo)
  • przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian (redagowanie tekstów)
  • dostarczenie kompetencji niezbędnych do zarządzania zmianami od strony komunikacyjnej (warsztaty, coaching)

Co to daje?

Zbudowanie zrozumienia, akceptacji i zaangażowania pracowników w sytuacji zmian jest kluczowym czynnikiem powodzenia każdej zmiany.