Efektywne pisanie w komunikacji wewnętrznej

17 stycznia 2018 r. Warszawa, Hotel Marriott

Aby komunikat dla pracowników był efektywny, musi być doskonale napisany.

Jedną z kluczowych kompetencji każdego specjalisty ds. komunikacji jest umiejętność efektywnego pisania.

Tworzenie komunikatów dla pracowników ma w tym odniesieniu swoją specyfikę:

 • odbiorcy są wyczuleni na każdą nutę fałszu i w łatwy sposób mogą
 • zweryfikować zgodność komunikatu z rzeczywistością,
 • pracownicy oczekują coraz bardziej skrótowych komunikatów, ale trzeba im
 • też stworzyć możliwość uzyskania dodatkowych informacji,
 • różne wewnątrzfirmowe media wymagają różnych sposobów pisania.

Dlatego każdy specjalista zajmujący się komunikacją wewnętrzną powinien posiadać kompetencje pozwalające na tworzenie treści, które:

 • trafiają w potrzeby komunikacyjne odbiorców,
 • w klarowny sposób prezentują kluczowe przekazy,
 • w umiejętny sposób są dopasowane do specyfiki medium, w którym są opublikowane.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • specjalistów odpowiadających za komunikację wewnętrzną,
 • specjalistów odpowiadających za zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • wszystkich tworzących komunikaty dla pracowników.

Oferta specjalna: W pakiecie uczestnicy otrzymują również możliwość korzystania z 1 godziny konsultacji on-line w zakresie szkolenia w ciągu miesiąca po zakończeniu warsztatów.

Program szkolenia:

 • zastosowanie technik perswazji i technik narracyjnych w tekście,
  tworzenie skrótowych przekazów,
 • przekazywanie trudnych informacji (szczególnie o negatywnych zmianach),
 • tworzenie struktury tekstu, zwiększającej zrozumienie przekazu przez odbiorcę,
 • wykorzystanie różnorodnych form tekstu,
 • pisanie tekstów, które nie będą odbierane propagandowo.

Aby otrzymać szczegółowy program warsztatów, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – tel: (071) 343 70 13, e-mail: szkolenia@rrcc.pl

Warunki uczestnictwa

Aby zadeklarować chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go faksem na numer: (071) 343 70 13, bądź mailem na adres: szkolenia@rrcc.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

formularz .pdf
formularz .doc

Koszt uczestnictwa w szkoleniu*:

Płatność do
30 listopada 2017
Płatność do
31 grudnia 2017
Płatność po
31 grudnia 2017
Liczba
uczestników
z jednej firmy
1 uczestnik 1300 zł/os. (Cena specjalna dla subskrybentów Komunikatu) 1450 zł/os. (Cena specjalna dla subskrybentów Komunikatu) 1600 zł/os. (Cena specjalna dla subskrybentów Komunikatu)
1400 zł/os. (Cena regularna) 1550 zł/os. (Cena regularna) 1700 zł/os. (Cena regularna)
2 lub więcej 1200 zł/os. (Cena specjalna dla subskrybentów Komunikatu) 1350 zł/os. (Cena specjalna dla subskrybentów Komunikatu) 1500 zł/os. (Cena specjalna dla subskrybentów Komunikatu)
1300 zł/os. (Cena regularna) 1450 zł/os. (Cena regularna) 1600 zł/os. (Cena regularna)

*Podane ceny są cenami NETTO. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%

Pakiet szkoleniowy obejmuje:

 • lunch i przerwy kawowe każdego dnia,
 • materiały drukowane,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • 1 godzinę konsultacji on-line w zakresie szkolenia w ciągu miesiąca po zakończeniu warsztatów.